Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside, giver du dit samtykke til vores brug af cookies. Se vores fortrolighed for yderligere information.

Skjul denne besked

ACN Europe beskyttelse af personoplysninger

ACN tager beskyttelse af vores uafhængige repræsentanter og kunders personoplysninger alvorligt. Vi er forpligtede til at beskytte dit privatliv og samtidig forsyne dig med serviceydelser og produkter af høj kvalitet.

Formål med og afgræsning af denne fortrolighedspolitik

ACN Europes politik vedrørende beskyttelse af personoplysninger ("Fortrolighedspolitik") er udstedt af ACN Europe B.V. og gælder for firmaet selv samt for dets europæiske datterselskaber (samlet benævnt ”ACN”, ”vi” eller ”os”) for at forklare ACN's praksis for behandling af data. ACN behandler persondata i overensstemmelse med kravene fra den Europæiske Unions databeskyttelsesdirektiv samt databeskyttelseslove og andre relevante love i de lande, hvor vi udbyder produkter og serviceydelser. Denne fortrolighedspolitik gælder kun for persondata som defineret i databeskyttelsesdirektivet og nationale databeskyttelseslove (”persondata”) og for andre oplysninger, som du giver ACN. Hvis du er en virksomhed, så er oplysninger om din virksomhed ikke persondata. Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og behandler persondata givet af dig, dine rettigheder til at begrænse vores behandling af dine persondata og dine rettigheder til at få adgang til, rette og slette dine persondata, som vi er i besiddelse af. Yderligere oplysninger om vores brug af dine oplysninger i relation til specifikke ACN-services og produkter kan findes i de relevante betingelser, som bør læses sammen med denne fortrolighedspolitik.

Din tilladelse til brug af persondata

Vi bruger kun dine persondata med din tilladelse. Du kan tilbageholde eller tilbagetrække din tilladelse til ACN om at behandle dine persondata. Visse personlige data er påkrævet, for at vi kan levere services eller produkter til dig eller overholde vores lovmæssige forpligtelser, og din tilbageholden eller tilbagetrækken af tilladelse til brug af disse personlige data kan forhindre ACN i at levere denne service og produkter, som du har bestilt. Andre personlige data er ikke påkrævet, for at vi kan levere service eller produkter til dig, men bruges af os til at levere bedre service til dig eller til markedsførings-, kommunikations- eller andre formål. Det er ikke påkrævet, at du giver tilladelse til brug af dine personlige data. Vi vil meddele dig om, hvilke personlige data, som du skal oplyse, og hvilke der er valgfri. Ved at bruge ACNs hjemmesider indvilliger du i indsamligen af bestemte oplysninger. Se Hvordan indsamler vi information? nedenfor.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

De persondata og andre oplysninger, vi behandler, varierer afhængigt af dit forhold til ACN. Blandt persondata og anden information, vi behandler, er følgende:

• Navn
• Firmaoplysninger
• Adresse for private og erhvervskunder
• Fødselsdato
• CPR-nummer
• Telefonnummer
• IP- og MAC-adresse samt browseroplysninger
• E-mailadresse
• Bankoplysninger, kreditkortoplysninger eller andre oplysninger nødvendige for at behandle betalinger til eller fra dig
• Demografiske oplysninger såsom din profession, hobbier, uddannelse, køn, etnicitet og indtægt. Denne type oplysninger er aldrig obligatorisk.
• Andre identitetsoplysninger

Brug af ”cookies”

Cookies er små tekstfiler, der bliver sendt til din computer, så vores website kan huske de indstillinger og oplysninger du sender, så du ikke behøver at genindtaste dem, når nu besøger en side igen eller besøger en ny side på samme hjemmeside. Vi bruger også cookies til at måle, hvordan du bruger vores websites, så vi kan sikre os, at de opfylder dine behov. Du kan kontrollere hvorvidt din computer accepterer cookies eller ej, men hvis du ikke accepterer cookies, kan det påvirke din oplevelse, når du bruger vores websites. For flere oplysninger om cookies, besøg websitet www.allaboutcookies.org.

Hvordan indsamler vi information?

Vi indsamler persondata og anden information fra Dig på forskellige måder herunder:

• indsendelse af persondata af dig til ACN, eller andre ACN-websites
• brugen af cookies
• indsendelse af papir- eller online bestillinger af ACN-service eller -produkter
• indsendelse af en uafhængig repræsentantaftale
• når vi og du kommunikerer via e-mail, telefon, fax, chatlinje eller andet, og
• levering af dine persondata til ACN fra ACN's forretningspartnere.

ACN vil ikke kontakte dig telefonisk eller med e-mail for at bede om oplysninger så som kreditkortnumre, kontonumre, adgangskoder og pin-koder. Vi anbefaler, at du ikke åbner eller svarer på nogen e-mails, der anmoder om denne type oplysninger og at du kontakter ACN, hvis du modtager en sådan anmodning.

Hvordan bruger vi dine persondata?

ACN behandler persondata med forskellige formål:

• for at bekræfte, behandle og administrere dine bestillinger af ACN’s serviceydelser og produkter
• for at sikre en sikker bestillingsproces og for at foretage kreditkontrol i forbindelse med dit køb eller brug af ACN-serviceydelser og produkter
• for at opretholde vores kommercielle forhold til dig, herunder fakturering og kundeservice
• for at analysere, forstå og besvarer dine servicebehov
• for at forbedre de produkter og serviceydelser, vi tilbyder dig og for at udvikle nye produkter og serviceydelser
• for at identificere produkter og serviceydelser tilbudt af andre firmaer, som vi mener, kan være af interesse for dig
• for at opfylde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og beskytte ACN’s juridiske og økonomiske interesser (herunder afsløring og forebyggelse af svig)
• For at levere serviceydelser til vores uafhængige repræsentanter og overholde vores kontraktlige forpligtelser til uafhængige repræsentanter
• for at fremme finansielle, regnskabsmæssige og administrative funktioner
• for at sende dig marketing- og kommercielt materiale om tjenester og produkter fra ACN og ACN forretningspartnere, som vi tror kan være af interesse for dig.

Vi kan også give dine persondata til offentlige myndigheder som svar på specifikke forespørgsler fra disse myndigheder, eller som del af statistisk og analytisk rapportering.


Hvor længe beholder vi dine persondata?

ACN beholder dine persondata, så længe det er nødvendigt, af hensyn til det formål, de var indsamlet til. I visse tilfælde kan vi være nødt til at beholde dine persondata i en minimumsperiode for at overholde juridiske krav. Vi beholder ikke dine personoplysninger længere end det er tilladt ved lov.

Hvor og hvordan gemmer vi dine perondata?

Dine persondata gemmes hos ACN på sikre computerservere, der befinder sig i Holland, Polen og/eller Sverige. Nogle persondata overføres til vores moderselskab og datterselskaber af ACN uden for EU, herunder USA. Se Overførsel af persondata til tredjeparter nedenfor. Alle persondata gemmes i henhold til industristandarder. Se Sikkerhed nedenfor.

Tredjeparters websites

ACN's websites indeholder links til tredjeparters websites, der er ejet eller bliver drevet af ACN-forretningspartnere eller andre firmaer. Hvis du bruger disse links, forlader du ACN’s websites. Fortrolighedspolitikken gælder ikke for tredjeparters websites. Du bør modtage fortrolighedspolitikken for disse websites.

Overførsel af persondata til tredjeparter

ACN kan overføre dine persondata til tredjeparter, jævnfør rammerne for denne fortrolighedspolitik og gældende lov. ACN overfører kun persondata til tredjeparter i tilfælde hvor tredjeparten (a) har givet tilfredsstillende sikkerhed for at de vil beskytte persondata i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik; eller (b) har underskrevet en aftale med ACN vedrørende overførsel af persondata i overensstemmelse med databeskyttelsesdirektivet; eller (c) befinder sig i den Europæiske Union eller et andet land, der er pligtig til at yde passende beskyttelse af persondata under databeskyttelsesdirektivet; eller (d) er certificeret under USA’s handelsministeriums Safe Harbor Program. Safe Harbor-status bekræfter, at et firmas databeskyttelsespolitik opfylder standardkravene i databeskyttelsesdirektivet.

ACN kan overføre dine persondata til medlemmer af ACN-gruppen, der befinder sig uden for den Europæiske Union herunder USA. Vores moderselskab ACN Inc. er registeret under Safe Harbor Programmet. En kopi af ACN’s registrering findes på www.export.gov/safeharbor.

Sikkerhed

ACN har implementeret teknologiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine persondata mod uautoriseret eller ukorrekt adgang under indsamling og mens de er i vores besiddelse. Følsomme oplysninger (såsom køn, etnicitet, og finansielle oplysninger) er underlagt øgede sikkerhedsforanstaltninger. Du bør også tage forholdsregler for at beskytte dine persondata ved at holde dit brugernavn og din adgangskode hemmelige, logge ud af ACN's websites, lukke din webbrowser når du er færdig med dine online aktiviteter, og ikke give dine persondata til personer, du ikke kender i forvejen.

ACN og du kan kommunikere via e-mail eller chat, og disse meddelelser kan til tider indeholde personlige oplysninger. Selv om det er ulovligt at aflytte eller videregive indholdet af e-mail og chatkommunikation, er disse meddelelser ikke sikre. Vi anbefaler, at du ikke sender følsomme oplysninger såsom finansielle oplysninger via e-mail eller chat, og vi vil ikke bede dig om at give den slags oplysninger på denne måde.

Din ret til adgang til dine persondata

Du har ret til at få adgang til dine persondata og til at rette dine persondata, hvis vi har fejlagtige oplysninger, og i nogle tilfælde slette dine persondata. Du kan få en kopi, eller rette eller slette dine persondata ved at kontakte vores Privacy Officer på euprivacyofficer@acneuro.com, eller ved at skrive til:

Privacy Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Holland

Vi kan pålægge rimelige restriktioner på forespørgsler om adgang til, eller adgang til at rette dine persondata og vi kan beregne dig et rimeligt gebyr med hjemmel i gældende lov for fremskaffelse af dine persondata. Hvis du anmoder om sletning af dine data, er vi måske ikke i stand til at levere serviceydelser og produkter til dig. Vi har ret til at opbevare visse af dine persondata med henblik på at opfylde vores juridiske, finansielle, revisions- og forretningsmæssige behov, selvom du anmoder om sletning.

Ansvarsbegrænsning

ACN yder en rimelig indsats for at overholde vilkårene i denne fortrolighedspolitik og gældende lovgivning med hensyn til behandlingen af dine persondata. Med undtagelse ifølge gældende lovgivning, er ACN er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, der kan skyldes manglende overholdelse af denne fortrolighedspolitik.

Ændringer i fortrolighedspolik

ACN kan ændre denne fortrolighedspolitik når som helst uden forudgående varsel. Alle ændringer træder i kraft umiddelbart efter, at de er lagt ud på ACN’s websites.

Version 5.0
Udstedelsesdato: 30. juni 2014

Med ACN driver du din egen virksomhed - men aldrig alene!

Start i dag